ภาพรถบัส VIP 2 ชั้น 50 ที่นั่ง KARAOKE LCD TV พร้อมไฟฟ้า 220 v.สามารถชาร์จแบตเตอรรี่มือถือ Note book ขณะเดินทางได้ รถเราในเครือข่ายมีมากกว่า 10 คัน

Copyright @ 2011 kittikorntour.com

mailto:webmaster