ติดต่อเรา

               

 ติดต่อ  :  คุณวาสนา 081-8852572     Email : wasana_ser@hotmail.com              

คุณหนุ่ม   081-0306059     Email : noum_ch@hotmail.com  

                    081-5942148      Email : kittikorntour@hotmail.com

  ID: wasanach  , noumkk

ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 5018

 

 

Copyright © 2011 kittikorntour.com

mailto:webmaster