การจ่ายเงิน

                1. การจ่ายด้วยเงินสด พร้อมรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน

                2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี นายประภาส ไชยดวงแก้ว

                      ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 4572211822  ออมทรัพย์

                      ธนาคาร ไทยพาณิชย์   สาขาอำเภอแม่ริม  เชียงใหม่   เลขที่บัญชี 8532064918  ออมทรัพย์

                3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี กิตติกรทัวร์ โดย นายประภาส ไชยดวงแก้ว

                      ธนาคาร กรุงไทย สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 4550240148  ออมทรัพย์

                4. โอนเงินเข้าบัญชี PromptPay  081-1664960 , 0815942148 , 081-0306059 หรือ Scan QR CODE

                         

                     พร้อมกับเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วแจ้งทางโทรศัพท์ Line ตาม ID: noumkk และ wasanach หรือ E-mail เพื่อแจ้งการจ่ายเงิน และ

                     แจ้งให้จัดส่งหรือนัดรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน

              3.   ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  พร้อมรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน

                    

              

                     

                   

Copyright © 2011 kittikorntour.com

mailto:webmaster